Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

«Κοινωνική εργασία»

Εκτύπωση E-mail

Παρά το ότι η Ελληνική Νομοθεσία επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την αντικατάσταση μίας ποινής φυλάκισης με την προσφορά κοινωνικής εργασίας, δεν υπάρχει ευρεία εφαρμογή των ανάλογων διατάξεων, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ή πρόθυμοι φορείς που θα απασχολούσαν αυτή την κατηγορία καταδικασθέντων.

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» διαμόρφωσε τις συνθήκες και κατέθεσε ανάλογες προτάσεις υποδοχής αυτού του πληθυσμού.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υλοποίηση των προτάσεων του.