Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Δίκτυο Φορέων Πρόληψης

Εκτύπωση E-mail

Δίκτυο Φορέων Πρόληψης

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει πως η Πρωτογενής Πρόληψη, η «Θεραπεία» και η Κοινωνική Ενσωμάτωση πρώην εξαρτημένων, συνιστούν άρρηκτους κρίκους της ίδιας αλυσίδας δραστηριοτήτων, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της εξάρτησης.

Στη λογική αυτή το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» οργάνωσε Ομάδα Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Εξαρτήσεων, η οποία αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης και σήμερα σε συνεργασία με τους κατ΄ εξοχήν υπευθύνους θεσμικούς φορείς που είναι τα Κέντρα Πρόληψης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης συνδιοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις με στόχο την Πρωτογενή Πρόληψη.

Από εξαμήνου συμμετέχει στο Δίκτυο Πρόληψης Εξαρτήσεων το οποίο λειτουργεί με την εποπτεία του Δήμου Θεσσαλονίκης