Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Ευέλικτη Ζώνη

Εκτύπωση E-mail

Σε μία εποχή βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η διαφύλαξη της επαγγελματικής απασχόλησης ενός απεξαρτώμενου ατόμου συνιστά πρωταρχική επιδίωξη.

Το Πρόγραμμα προσπαθώντας αφενός να μη περιορίσει τον προσφερόμενο «θεραπευτικό» χρόνο και αφετέρου να μη δημιουργήσει δυσκολίες στα μέλη του με επαγγελματικές υποχρεώσεις, λειτουργεί «ευέλικτη ζώνη» απασχόλησης όσων δεν εργάζονται, κάθε ημέρα, 15:00 - 16:00, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, δημιουργικές. Οι κύριες "θεραπευτικές" δραστηριότητες ξεκινούν μετά τις 16:00, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα εργαζόμενα μέλη του προγράμματος.