Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Υποτροπής

Εκτύπωση E-mail

Ο κίνδυνος της υποτροπής ενός αριθμού των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο απεξάρτησης ή έχουν απεξαρτηθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πνεύμα της συνεργασίας με αυτό τον πληθυσμό.

Η υποτροπή αποτελεί μία οδυνηρή κατάληξη τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και το περιβάλλον του, αλλά και το «θεραπευτικό» προσωπικό. Οφείλεται σε μία πολύπλοκη σύνθεση αιτιών και η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι το δυνατόν άμεση.

Η πρόληψη της υποτροπής ή η έγκαιρη αντιμετώπιση της συνιστά πρωτεύοντα στόχο του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό συστήθηκε ομάδα, στελεχωμένη κυρίως από «πρώην εξαρτημένα άτομα», με την επιδίωξη μέσω ατομικών συναντήσεων να ανακοπεί η εμβάθυνση του προβλήματος, και να αποφευχθεί - εφόσον δεν κριθεί αναγκαία - η παρακολούθηση εξαρχής όλου του απεξαρτητικού σχεδιασμού.