Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Συνεργασίες

Εκτύπωση E-mail

α. Συνεργασία με άλλα «Θεραπευτικά Προγράμματα

To Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» θεωρώντας ως αναγκαία συνθήκη τη συνεργασία και την δικτύωση με τα υπάρχοντα Προγράμματα αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, προχώρησε σε σύμφωνα συνεργασίας, με:

1.Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι ο παλαιότερος οργανισμός αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Διαθέτοντας αφενός το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών και αφετέρου βαθιά γνώση του αντικειμένου, έχει ιδεολογική συγγένεια με το Πρόγραμμα μας.

Στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν οργανωμένες δράσεις, που αφορούν:

α. την κάλυψη μελών του Συμβουλευτικού Σταθμού της Θεραπευτικής Κοινότητας «Ιθάκης», τα οποία χρήζουν σωματικής αποτοξίνωσης και κρίνεται απαραίτητο να μη διακοπεί η θεραπευτική τους επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό, από τον εγκλεισμό τους σε μια δομή εσωτερικής διαμονής

β. την αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων μελών των δομών του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη

γ. την ανάπτυξη κοινών δράσεων πολιτιστικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου, με στόχους την πρωτογενή, την δευτερογενή(«θεραπεία») και την τριτογενή(κοινωνική ενσωμάτωση) πρόληψη

δ. την εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου

2. Τον Οργανισμό Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. αποτελεί τον επίσημο πολιτικό φορέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα. Με υψηλό θεσμικό ρόλο και την απόλυτη ευθύνη των δομών υποκατάστασης, αποτελεί έναν ισχυρό εταίρο στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων.

Η συνεργασία με το Πρόγραμμα μας αφορά, την κάλυψη μελών του Οργανισμού με τη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, - τις οποίες θα πραγματοποιούν εργαζόμενοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» - με κατευθύνσεις:

α. την ενίσχυση κινήτρων τους για πιθανή πλήρη απεξάρτηση τους

β. την περαιτέρω κινητοποίησή τους, με στόχο την βελτίωση των στάσεων και επιλογών τους, στο πλαίσιο των θεραπευτικών τους σχέσεων με τον Οργανισμό

3. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αποτελεί μία πρωτοποριακή δομή αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Στοχεύοντας στην κινητοποίηση των ίδιων των εξαρτημένων και στην ενεργοποίηση των ικανοτήτων τους, αποτελεί ιδανικό σύμμαχο για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

β. Δημιουργία Δικτύου «Δικτύου Οικογενειακής Θεραπείας»

Ένα από τα πλέον αναγκαία συστατικά ενός αποτελεσματικού απεξαρτητικού σχεδιασμού, αποτελεί η «εργασία με την οικογένεια και τα σημαντικά πρόσωπα των απεξαρτώμενων ατόμων», η οποία θα κινείται παράλληλα με την προσπάθεια των απεξαρτώμενων ατόμων.

Το Πρόγραμμα μας μετά από μακρόχρονη ενασχόληση με τα προβλήματα του οικογενειακού περίγυρου των πρώην χρηστών και έχοντας συγκροτήσει μία συντονισμένη ομάδα εργαζομένων με κατακτημένη θεωρητική, πρακτική και βιωματική εκπαίδευση, έχει προχωρήσει στην οργάνωση ενός «Δικτύου Οικογενειακής Θεραπείας».

  • Στόχοι του Δικτύου είναι:
  1. η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων (θεωρητικού, πρακτικού και βιωματικού περιεχόμενου)
  2. η εποπτεία (και επίβλεψη) ήδη εκπαιδευμένων στην «οικογενειακή θεραπεία»
  3. η συγκέντρωση ερευνητικού υλικού και η παρουσίαση του σε επιστημονικές εκδηλώσεις
  4. η πολλαπλή στήριξη των σημαντικών προσώπων των εξαρτημένων(συμβουλευτική ζεύγους, υποστηρικτική γονέων, ομάδες αλληλοβοήθειας, θεραπεία οικογένειας)
  5. Συνεργασία με αντίστοιχες δομές του Εσωτερικού,  Προγράμματα του Εξωτερικού, με τα οποία έχει αδελφοποιηθεί το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και άλλους αντίστοιχους φορείς.
  • Ωφελούμενοι του Δικτύου

Συγγενείς των μελών των συγκεκριμένων Προγραμμάτων μπορούν να εντάσσονται σε σχεδιασμο στήριξής τους, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του δικτύου

  • Χώροι λειτουργίας

Η «οικογενειακή θεραπευτική» στήριξη γονέων και σημαντικών προσώπων, θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Προγράμματος μας, οι οποίοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις

γ. Δράση «Καθαρά Γήπεδα»

Ένας από τους χώρους ανάπτυξης παραβατικών, αντικοινωνικών και εξαρτητικών συμπεριφορών είναι και τα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Οι οργανωμένες ομάδες οπαδών συνιστούν πληθυσμούς, των οποίων η σύνθεση αριθμεί μεγάλο αριθμό εξαρτημένων ατόμων.

Το Πρόγραμμα μας πιστεύοντας ότι η αποχή από τη χρήση πριν από μία ποδοσφαιρική συνάντηση ή κατά την διάρκεια ενός αγώνα, θα οδηγήσει στη μείωση των σκηνών βίας εντός των αθλητικών χώρων, στη συναισθηματική απελευθέρωση των συντελεστών ενός αγώνα(προπονητές, αθλητές, διαιτητές) και στην διαμόρφωση ενός κλίματος προσέλκυσης οικογενειών και μικρών παιδιών, ήρθε σε επαφή με τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της πόλης και με τους αντίστοιχους συνδέσμους οπαδών τους.

Σήμερα η συνεργασία αυτή έχει σταθεροποιηθεί με την Π.Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΗΣ» και την «Αυτόνομη Θύρα 10», ευελπιστώντας σε μεταναστευτικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία με τους άλλους ιστορικούς συλλόγους 5της Θεσσαλονίκης.

Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας οδήγησε στην καθιέρωση μίας ποδοσφαιρικής συνάντησης την 22α Δεκεμβρίου κάθε έτους με την Αυτόνομη Θύρα 10 και στην επαγγελματική απασχόληση από την Π.Α.Ε. πρώην μελών του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ».