Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Σύλλογος Φίλων ΑΡΓΩ

Εκτύπωση E-mail

Ο Σύλλογος Φίλων του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», δημιουργήθηκε την 31/03/2003, στο πλαίσιο της με κάθε τρόπο συμπαράστασης στο επιτελούμενο κοινωνικό και «θεραπευτικό»  έργο του Προγράμματος.

Στοχεύοντας στην  ενίσχυση των δραστηριοτήτων του  στους τομείς, Πρωτογενούς Πρόληψης, Έρευνας, «Θεραπείας», Κοινωνικής Επανένταξης και Στήριξης των Οικογενειών των μελών του, οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προγραμματίζει κοινωνικές συγκεντρώσεις για την γνωστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πρόγραμμα.

Διαθέτοντας νόμιμα εγκεκριμένο ταμείο συγκεντρώνει οικονομικές  χορηγίες δωρεές, και άλλης μορφής υλικές παροχές, που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ».

Τέλος προχωρά σε επαφές συνεργασίας με φυσικά πρόσωπα, αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας τη στήριξη των απεξαρτώμενων ατόμων.

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός στην ένταξη νέων μελών. Αρκεί ένα τηλεφώνημα (2310 – 668616 ή 2310 540 353), ένα fax (2313 – 324651) ή ένα email ώστε κάποιος να κάνει αίτημα εγγραφής.