Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Δίκτυο Εθελοντών

Εκτύπωση E-mail

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», αναγνωρίζοντας τη σημασία του «εθελοντισμού» σε ένα πλαίσιο συνδυασμού του με την απαραίτητη κοινωνική πρόνοια και κρατική φροντίδα, αναπτύσσει ανάλογες δράσεις σε τρία επίπεδα:

β1. Ομάδα εθελοντών νομικών

Ομάδα νομικών, παρέχει αφιλοκερδώς συμβουλές σε μέλη του Προγράμματος, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση δικαστικών τους εκκρεμοτήτων.

Η βοήθεια τους περιορίζετε αποκλειστικά στην παροχή κατευθύνσεων και όχι στην παράσταση σε δίκες.

β2. Ομάδα εθελοντών ιατρών

Αντίστοιχη ομάδα ιατρών, όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνει δωρεάν την αντιμετώπιση οργανικών και σωματικών προβλημάτων των μελών.

β3. Ομάδα υποστηρικτών εθελοντών

Μία σειρά δραστηριοτήτων «εκτός θεραπευτικής κοινότητας», απαιτούν για την επίτευξη τους τη συνδρομή ευαίσθητων εταίρων και συμμάχων, οι οποίοι εθελούσια και χωρίς κανένα όφελος συνδράμουν σε «ακτιβιστικές» παρεμβάσεις, στον κοινωνικό ιστό.

Και οι τρεις ομάδες εθελοντών είναι «ανοικτές» στην ένταξη νέων μελών. Αρκεί ένα τηλεφώνημα (2310 – 668616 ή 2310 540353), ένα fax (2313 – 324651) ή ένα Email μέσω του μενού Επικοινωνία, ώστε κάποιος να ενταχθεί σε κάποιες από τις ομάδες εθελοντικής στήριξης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ».