Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Τομέας Στήριξης της Οικογένειας

Εκτύπωση E-mail

Αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο ρόλο της οικογένειας αλλά και θεωρώντας ότι η επιστροφή του πρώην εξαρτημένου σ΄ αυτήν είναι στόχος επιθυμητός και όχι υποχρεωτικός, το Πρόγραμμα συνεργάζεται με τα σημαντικά πρόσωπα των μελών του, σε τρία επίπεδα:

Συμβουλευτική και υποστηρικτική κάλυψη της οικογένειας

Απευθύνεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά δεν έχουν ενταχτεί  σε κάποια απεξαρτητική διαδικασία. Aκόμη απευθύνεται σε μέλη του Προγράμματος που δημιούργησαν δική τους οικογένεια, ιδιαίτερα με ανήλικα τέκνα. Οι συναντήσεις είναι ατομικές και διαπραγματεύονται θέματα σχέσεων και ρόλων με τελικό στόχο την ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Λειτουργία Ομάδων Γονέων

Στόχος τους είναι  η στήριξη του ρόλου τους. Η συζήτηση θεμάτων όπως «όρια», «συγκρούσεις», «συναισθήματα», «συζυγικές σχέσεις», «διαχείριση της καθημερινότητας», η σύνδεση της εξάρτησης με τις οικογενειακές σχέσεις.

Συναντήσεις «οικογενειακής θεραπείας»

Βασιζόμενη στις αρχές τις Συστημικής προσέγγισης, οδηγεί την οικογένεια σε μία επαναδιαπραγμάτευση σχέσεων των μελών της, επαναπροσδιορίζοντας και το ρόλο του πρώην χρήστη σε αυτήν.