Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Δομές - Υπηρεσίες

Εκτύπωση E-mail

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος των εξαρτήσεων καθιστά αναγκαία την επί μέρους αντιμετώπιση κάθε διάστασής του, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη λειτουργία επί μέρους δομών, με διαφορετικές αρμοδιότητες.

Σταθμός Καθοδήγησης

Χωρίς να απαιτείται λίστα αναμονής, επιτελείται η σωματική αποτοξίνωση, χορηγούνται ανταγωνιστές οπιούχων, λειτουργούν ομάδες ενίσχυσης κινήτρων και προετοιμασίας για την ένταξη στο «θεραπευτικό» Κέντρο.

«Θεραπευτικό» Κέντρο

Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η φάση της Ψυχικής Απεξάρτησης.

Μονάδα Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης

Οι απεξαρτώμενοι διαχειρίζονται - με τη βοήθεια των συντονιστών ομάδων - θέματα ή προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ξενώνας Φιλοξενίας

Για άτομα τα οποία ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και κρίνεται σκόπιμο να μην επιστρέψουν άμεσα στην οικογένειά τους.

Μονάδα Σχολικής και Προεπαγγελματικής Κατάρτισης

Σχολική Εκπαίδευση σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τον Ο.Α.Ε.Δ., Προεπαγγελματική Κατάρτιση και Επαγγελματική παιδεία των μελών του Προγράμματος (γνώσεις υπαλλήλου γραφείου, ξένων γλωσσών, σχεδιασμού και κατασκευής ξύλινου παιχνιδιού, χειροποίητων μουσικών οργάνων, γεωργικών εργασιών).

Τομέας Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Στοχεύει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εκπαίδευση και  την εργασιακή απασχόληση των απεξαρτημένων ατόμων.

Ομάδα Πρωτογενούς Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων

Υλοποίηση κοινών δράσεων με την Α΄Βάθμια και Β΄Bάθμια εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υποτροπής

Το δραματικό γεγονός μίας υποτροπής, είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για τον χρήστη, τον περίγυρο του και το «θεραπευτικό» προσωπικό, καθιστώντας απαραίτητη την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της.