Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Κοινωνική Δραστηριοποίηση - Αποκατάσταση

Εκτύπωση E-mail

Στο πλαίσιο των προσπαθειών εξασφάλισης μίας μόνιμης και επιτυχημένης απομάκρυνσης των πρώην χρηστών από τον χώρο της εξάρτησης, το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», παρέχει:

Σχολική Εκπαίδευση

Προεπαγγελματική Κατάρτιση

Σε επαγγέλματα αρεστά στην ελεύθερη αγορά εργασίας (σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και με την υλοποίηση Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων  από την Ε.Ε.)

Επαγγελματικό προσανατολισμό

Λειτουργία γραφείου  προώθησης στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητες συνεργασίας

με εργοδοτικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.