Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Εκτύπωση E-mail

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», έχει αδελφοποιηθεί με τα Προγράμματα

είναι δε μέλος:

α. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC)

β. του Δικτύου ECEtt (Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Προγραμμάτων απεξάρτησης)

και γ. της Ευρωπαϊκής Βάσης Καλών Πρακτικών «EDDRA» (μετά από αξιολόγηση και έγκριση του «θεραπευτικού» μοντέλου που χρησιμοποιεί)