Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

'Ατομα στα Οποία Απευθύνεται

Εκτύπωση E-mail

Ένας εξαρτημένος γίνεται αποδεκτός στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» αν:

  • αποτελεί μέλος μιας οικογένειας, η οποία διατηρεί μια στοιχειώδη συγκρότηση, διασφαλίζοντας υποστηρικτική προστασία στον χρήστη για τον χρόνο που αυτός δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα
  • είναι γονέας ανηλίκων παιδιών, ώστε να μην απομακρυνθεί από αυτά εφόσον έχει διακόψει την χρήση
  • έχει ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία αδυνατεί να διακόψει
  • κατέχει μόνιμη θέση εργασίας στο Δημόσιο ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αποκάλυψη του προβλήματός του μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της θέσης αυτής. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και δρα ανασταλτικά στην οποιαδήποτε απόφαση του χρήστη
  • έχει τέτοια επαγγελματική θέση σε έναν ιδιωτικό φορέας, που η αποκάλυψη της εξαρτητικής του συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει σε δυσβάστακτες οικονομικές απώλειες και κοινωνική απαξίωση
  • είναι υπόχρεος να ανταποκριθεί σε μια μη αναβαλλόμενη σπουδαστική εκκρεμότητα.