Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Ομάδες Προσωπικού

Εκτύπωση E-mail

Κοινές ομάδες μελών προσωπικού

Για τον προγραμματισμό ή την αντιμετώπιση θεμάτων οργανωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα.

Ομάδες προσωπικού

Οργανωτικού χαρακτήρα

Σχεδιάζονται και συντονίζονται οι δραστηριότητες του προγράμματος.

Εξωτερικής Εποπτείας

Εξωτερικοί επόπτες αναλαμβάνουν να οδηγήσουν την ομάδα του προσωπικού σε μια δυναμική ισορροπία σχέσεων και συνεργασίας ή σε έναν συνεχή αναστοχασμό του έργου του.

Συντονιστών ομάδων

Οι συντονιστές των «θεραπευτικών» ομάδων επιδιώκουν μια διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών, σκοπεύοντας στην καλύτερη δυνατή αλληλοσυμπλήρωση του έργου τους.

Παρουσίασης Περιστατικών

Το προσωπικό παρουσιάζει την πορεία κάθε μέλους και προσπαθεί να επιλέξει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων του.