Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση E-mail

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση δράσεων της ΑΣ Σχεδία που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΓΝΘ "Γ. Παπανικολάου" Διασυνδεόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για την εγκεκριμένη πράξη "Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης".

Έντυπο πρόσκλησης

Αίτηση συμμετοχής