Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Διπλή Διάγνωση

Εκτύπωση E-mail

Ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων, τα οποία εμφανίζουν συγχρόνως ένα σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μία προϊούσα αύξηση.

Η αντιμετώπιση του διττού αυτού προβλήματος επιβάλει την εξειδικευμένη αντιμετώπιση του.

Θεωρώντας ότι η διπλή διάγνωση συνιστά βεβαρυμμένο πρόβλημα σε περίπτωση που συνδυάζεται η εξάρτηση με ψυχωτική διαταραχή το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» επέλεξε τη συγκρότηση Μονάδας Διπλής Διάγνωσης, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στα συγκεκριμένα άτομα με δύο τρόπους:

  • αν είναι αναγκαία η συνεχής ψυχιατρική - φαρμακευτική κάλυψη με την αντιμετώπιση της εξάρτησης, παρέχεται «παράλληλη στήριξη»
  • αν κριθεί ότι το άτομο μετά από την ένταξη του στη Μονάδα μπορεί να διακόψει την οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, ενισχύεται ώστε να ενταχθεί στον απεξαρτητικό σχεδιασμό που ακολουθούν τα μέλη του Προγράμματος, με μοναδικό πρόβλημα την εξάρτηση (εφόσον στην πορεία προκύψει κάποιο πρόβλημα τότε επανέρχεται σε αυτή).