Εγγραφή στο Newsletter

ΕλληνικάEnglish

Ομάδες Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης

Εκτύπωση E-mail

Ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης

Aναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μιας επιστροφής στον κοινωνικό ιστό, από τον οποίο τις περισσότερες φορές βίαια αποσπάστηκαν επιχειρείται η στήριξη των μελών που διάγουν την φάση της επανένταξης και επαγγελματικής τους αποκατάστασης, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.

Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις